LOGIN
SITEMAP
Installeer Adobe Flash Player

 

Lancering De Proefkampioen


Met ‘de Proefkampioen-koffer’ maak je een reis doorheen de wereld van de zintuigen. Kinderen van het kleuteronderwijs en 1ste graad basisonderwijs voelen, proeven, ruiken, horen en kijken. Al spelend en experimenterend maken ze kennis met de vier basissmaken: zuur, zout, zoet en bitter. De koffer bestaat uit leuk proefmateriaal, een handleiding en een proefpas. Ontleen de koffer via onze webwinkel

Voor meer informatie kan je terecht bij Heidi Vervliet.

Gezondheid en wetenschap: een betrouwbare bron


"Kan melk uw gezondheid schaden? Is de actieve voedingsdriehoek achterhaald? Verhoogt een zware sportinspanning de kans op trombose?"  
Bevindingen uit studies worden soms overdreven voorgesteld, zowel door verslaggevers als onderzoekers. Pittige krantenkoppen lokken immers lezers. Onnauwkeurige of verkeerde gezondheidsinformatie kan nochtans verstrekkende gevolgen hebben.  Bekijk het filmpje: Ga het niet googelen, raadpleeg een betrouwbare bron.
www.gezondheidenwetenschap.be

Griepvaccinatiecampagne


Elke winter duikt de griep weer op. Voor sommige mensen is de griep gevaarlijker dan voor andere. Ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen lopen een hoger risico op complicaties door griep. Deze risicogroepen en alle mensen die veel met hen in contact komen kunnen zich het best laten vaccineren tegen griep. Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar, en voor risicogroepen wordt het voor bijna de helft terugbetaald. Dit jaar is er ook extra aandacht voor het personeel in ziekenhuizen. Met een griepvaccinatie, beschermen zij zichzelf en hun patiënten tegen griep.
www.griepvaccinatie.be

Alle info over asbest op asbestinfo.be


De website bevat alle informatie over asbest voor particulieren, lokale toezichthouders en milieu- en stedenbouwkundige ambtenaren.
Wil je ondersteuning bij je communicatie over asbest? Contacteer Ilse De Waele, de medisch milieukundige bij het Logo.
www.asbestinfo.be

 

Website Iedereen Geestelijk Gezond


Lokale besturen kunnen een belangrijke speler zijn in het geestelijk gezondheidsbeleid omdat zij dicht bij de mensen staan. Niet elke gemeente is echter in staat om een uitgebreide informatiecampagne uit te werken.
Met de nieuwe website iedereengeestelijkgezond.be helpt de VVGG (Vlaamse Vereniging voor Geestelijk Gezondheid) lokale besturen om het taboe rond psychische problemen te doorbreken. Aan de hand van deze nieuwe website kunnen lokale besturen een eigen lokale versie maken met laagdrempelige info over psychische problemen. Daarnaast kan de gemeente er ook eigen initiatieven rond geestelijke gezondheid in de aandacht brengen.
www.iedereengeestelijkgezond.be

Gratis vaccinatie tegen kinkhoest


Vanaf 1 juli 2014 kunnen zwangere vrouwen en andere volwassenen zich gratis laten vaccineren tegen kinkhoest.  Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor jonge baby’s. Zij hebben het hoogste risico om kinkhoest op te lopen en er complicaties van te krijgen. Baby’s krijgen in Vlaanderen hun eerste vaccinatie als ze 8 weken zijn en ze zijn pas goed beschermd een paar weken na de derde dosis die normaal aanbevolen is op 16 weken. De baby’s moeten er dus op rekenen dat hun omgeving hen niet besmet. Dit kan wanneer de nauwe contacten gevaccineerd zijn (cocoonvaccinatie). Lees er alles over op de website van het Agentschap Zorgen en Gezondheid.

Gezondheidsenquête 2013 - overgewicht blijft stijgen


De resultaten van de gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) zijn sinds begin december bekend. Helaas geven ze een niet erg rooskleurig beeld van het gezondheidsgedrag en de levensstijl van de Vlaming.
 
Bijna de helft (48%) van de volwassenen in Vlaanderen heeft overgewicht. Dit percentage stijgt geleidelijk sinds de eerste gezondheidsenquête in 1997. Ook eten we te weinig groenten en fruit en drinken we dagelijks te veel gesuikerde frisdranken. Slechts 40% van de Vlamingen behaalt de beweegnorm (dagelijks 30 minuten matig intensief bewegen).
 
Bijna 1 op de 4 Vlamingen (22%) blijft roken. Dat is slechts 2% minder dan in 2008. In 1997 was dit nog 29%. Het aantal rokers blijft hoog en daalt te traag.
Het volledige rapport van de Gezondheidsenquête 2013

Sterfte door kanker en hart- en vaataandoeningen over 10 jaar gedaald

Nieuwe sterftecijfers 2012


Er sterven steeds minder mensen aan kanker en hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit de nieuwe sterftecijfers van 2012 die Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 13 november heeft voorgesteld. Anderzijds sterven vrouwen nu tussen 55 en 65 jaar het vaakst aan longkanker, meer dan aan borstkanker.

Minister Jo Vandeurzen: “Longkanker, borstkanker en zelfdoding kosten ons veel jonge levens. Het zijn drie doders waar we met preventie zwaar op blijven inzetten. Voor zelfdoding willen we met de zelfmoordlijn 1813 en heel wat andere acties tegen 2020 het aantal zelfdodingen met 20% doen dalen. Bij borstkanker is een vroege detectie de beste manier om de kans op overleving te verhogen. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker biedt daarvoor de meest kwalitatieve opsporing aan voor vrouwen van 50 tot 69 jaar. En longkanker is uiteraard gerelateerd aan roken. In 2015 gaan we naar een nieuwe gezondheidsdoelstelling rond tabak- en ander middelengebruik.”
Meer info    
Raadpleeg de belangrijkste sterftecijfers per leeftijd

 

 
 
Algemene voorwaarden
Logo AntwerpenLange Leemstraat 3722018 Antwerpen • T: +32 3 605 15 82 • F: +32 3 605 93 80 •
Webdesign door Fushia