LOGIN
SITEMAP
Installeer Adobe Flash Player

Schrijf je gemeente in voor een heuse 10.000 stappenclash!


54% van de Vlamingen beweegt onvoldoende voor een goede gezondheid. Een eenvoudige manier om meer te bewegen is elke dag 10.000 stappen zetten. Organiseer een heuse gemeentelijke stappenclash en versterk het sportieve gevoel onder uw inwoners. Meer bewegen via een ludieke uitdaging? Mooi meegenomen. Interesse om als gemeente mee te doen, schrijf je dan in voor 4 april voor de ‘10.000-stappenclash’ die doorgaat van 16 mei tot 16 juni.

 Vind-ik-leuk box voor 12-16 jarigen


Stevig in je schoenen staan, een dipje overwinnen en leren hoe je jezelf kan beschermen tegen sociale druk. Als volwassenen beseffen we maar al te goed hoe moeilijk dat is. Het is dus goed dat je al op jonge leeftijd leert om je goed in je vel te voelen. De ‘Vind ik leuk’ box wil jongeren daarbij helpen.

Op basis van de campagnes ‘NokNok’ over geestelijke gezondheid en ‘Korte metten met sigaretten’ over tabakspreventie werd een box met een reuze dobbelsteen met zes spellen en bijbehorend materiaal ontwikkeld. Zo maak je zes maal kans op een plezierige opdracht zoals leren spelen in groep, nieuwe uitdagingen aangaan en vrienden maken.

Jeugdbewegingen, lokale besturen en scholen kunnen de box gratis ontlenen bij het Logo.
Bekijk het promofilmpje van Logo Limburg om te zien hoe de box werkt.
Interesse? Mail Sofie Willebrords

Memorandum Vlaamse Logo's


Minder rokers, meer mensen met een gezond gewicht, minder suïcides, meer kankers tijdig opsporen en minder fijn stof in de lucht. Er is werk aan de winkel. De vijftien Vlaamse Logo’s bezorgden daarom hun beleidsaanbevelingen aan alle Vlaamse parlementairen en partijvoorzitters. Met een aantal van hen zijn al gesprekken gevoerd of gepland.

Op 25 mei zijn er federale, Vlaamse en Europese verkiezingen.
Lees het memorandum

Maat in de shit in de klas


'Maat in de shit’ helpt om mythes te doorprikken en normen en waarden rond cannabisgebruik scherp te stellen. De drugpreventiewerker komt naar je klas en geeft samen met jou een les.
Voor leerkrachten en leerlingen in de 2de graad secundair onderwijs. Randvoorwaarden: de school is gelegen in de stad Antwerpen en is bereid om te werken aan een drugbeleid.
Concreet af te spreken met de preventiewerkers van de Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen. Aanbod geldig van januari 2014 tot juni 2015
Inschrijven en info 
Bestel je gratis lespakket ‘Maat in de shit’

Gratis materialen en vormingsaanbod cannabiscampagne


Met affiches en een interactieve website met quiz, mikt de campagne ‘Laat je niet vangen’ op jongeren van 14-17 jaar en op jongvolwassen van 18-25 jaar. Vandaar de keuze voor de goudvis aan de haak als visuele blikvanger.
 
Om jongeren ervan bewust te maken dat cannabisgebruik noch banaal, noch dagelijkse kost is, confronteert de campagne hen met vaak gehoorde foute stellingen over cannabis. De site is ook een doorverwijsplatform naar andere informatie- en hulpkanalen.
Meer over de cannabiscampagne       
Bestel je gratis wippits en affiches nu

Via de facebookpagina van de campagne kunnen jongeren aan een wedstrijd meedoen en ‘3D-cannavissen’ winnen.

Nieuwe leerlijn tabak, alcohol en drugs


Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) ontwikkelden samen de ‘Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs’. 

De leerlijn is een praktisch instrument dat schoolteams van het basis- en secundair onderwijs wil ondersteunen bij het invullen van hun gezondheidseducatie. Je kan kiezen om voor elk thema apart de leerlijn te bekijken of om voor een bepaalde onderwijsgraad de leerinhouden voor de verschillende thema’s te raadplegen. Er is een beknopte handleiding voorzien.  
Download de leerlijn op www.gezondeschool.be

 

Een gezond gezin: dat wil iedere ouder wel!


Gezondopvoeden.be geeft ouders praktische tips om hun kind (2 – 18 jaar) gezonde eet- en beweeggewoontes bij te brengen en bewust te leren omgaan met tv-kijken, gamen, computeren, … Daarnaast biedt de site advies om roken, alcohol- en cannabisgebruik bespreekbaar te maken en te voorkomen.
Werk je met ouders rond de opvoeding van hun kinderen? VIGeZ biedt een vorming aan die via de kersverse website www.gezondopvoeden.be zoekt naar passende antwoorden om jonge kinderen de basis voor een gezonde leefstijl mee te geven. Meer informatie vind je op de website van Vigez.

Liever Actiever zoekt lokaal project


Heb je zin om een project op poten te zetten dat volwassenen en ouderen aanzet om meer te bewegen of minder te zitten?
Liever Actiever, gelanceerd door VIGeZ, roept lokale spelers op om een projectaanvraag in te dienen. Geselecteerde lokale projecten kunnen rekenen op een financiële ondersteuning.
Het geeft lokale besturen de kans om concrete acties te ondernemen binnen het kader van Gezonde Gemeente. Ook lokale besturen die nog geen kaas gegeten hebben van Gezonde Gemeente zijn van harte uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen.
Aanvragen moeten ingediend worden voor 30 juni 2014.
Meer informatie vind je op de website van Gezonde Gemeente.

Hanne gaat voor betere tandzorg bij kansarmen


Sinds begin deze maand werkt Hanne Celis bij Logo Antwerpen als projectmedewerker voor ‘Laat je tanden zien!’, een pilootproject dat streeft naar een goede mondhygiëne en tandzorg voor mensen in armoede. Zowel preventie als toegankelijkheid van de zorg komen aan bod. Het project wordt opgezet in samenwerking met tandartsen- en armoedeverenigingen in Antwerpen en Mechelen, het OCMW Antwerpen en de provincie.

Daarvoor deed Hanne onderzoek naar HIV-preventie en projectevaluatie. Bij de armoedeorganisatie Pirlewiet ontwikkelde ze een passie voor gezondheid bij kwetsbare groepen.
Contact: hanne.celis@logoantwerpen.be of 03 369 16 06

Advies Vlaamse Onderwijsraad over kinderarmoede


De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) bracht eind november een advies uit over kinderarmoede in het basisonderwijs in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede.
Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Sterker inspelen op het leer- en leefklimaat op school;
  • Kennis van armoede in de lerarenopleiding en de nascholing verbeteren;
  • Inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen;
  • Schooltoelage optrekken voor de laagste inkomens;
  • Prijs van voor-, na- en buitenschoolse opvang aan het inkomen van de ouders koppelen;
  • Betere samenwerking tussen welzijn en onderwijs, bv. bij het voorzien van goedkope maaltijden.

Lees het volledige advies

Polemiek over borstkankerscreening


Naar aanleiding van het artikel in De Standaard van de hand van Dokter Van den Bruel 'Ik laat niet naar mijn borsten kijken' heeft Domus Medica een interessante repliek gepubliceerd, waarin zij enkele onderzoeken en cijfers kadert.  
Lees het antwoord van Domus Medica     
Reactie Centrum voor Kankeropsporing  

Gezondheidszorg in België - handige fiches   


OCMW Antwerpen ontwikkelde een handige map over het systeem van gezondheidszorg in ons land.

De nadruk wordt gelegd op de rol van de huisarts en de voorzieningen daarrond.
De informatie over de huisarts werd gebundeld in een folder en vertaald in zestien talen. Ook de financiering van de zorg wordt overzichtelijk weergegeven.  

De map is bedoeld voor begeleiders, hulpverleners, maatschappelijk werkers en groepswerkers.
Download de gezondheidsfiches    

 

 
 
Algemene voorwaarden
Logo AntwerpenLange Leemstraat 3722018 Antwerpen • T: +32 3 605 15 82 • F: +32 3 605 93 80 •
Webdesign door Fushia